STAPO mechanizace s.r.o.

STAPO mechanizace s.r.o. Spoločnost STAPO mechanizace s.r.o. je nástupníckou formou akciovej spoločnosti STAPO Praha a.s., založenej 23. marca 1991. Sídlom spoločnosti je areál o veľkosti 61500 m2 v katastrálnom území Řeporyje terajšieho trinásteho pražského obvodu. Tento areál tvorí zázemie celej firmy v Českej republike. Spoločnosť STAPO mechanizace s.r.o. sa špecializuje na prenájom autožeriavov, stavebných mechanizmov, špeciálnych strojov pre čerpanie betónu, čistenie kanalizácií jako aj na nákladnú autodopravu.

Rozsahom ponuky stavebných strojov patrí medzi najväčšie v Prahe. Hlavným poslaním firmy je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti prenájmu stavebnej mechanizácie s obsluhou.

Pásové rýpadlá boli dlhodobo nasadzované pri prácach súvisujúcich s výstavbou železničných koridorov, cestných tunelov, demolácií obytných budov aj mostných prvkov.

Kolové rýpadlá sú využívané pri výstavbách a rekonštrukciách inžinierských sietí, v čase začiatku výstavby rodinných domov aj bytových domov. Sú nasadzované do prác súvisiacich s výstavbou aj opravami parkovacích ploch, ciest, diaľníc, chodníkov, protipovodňových násypov aj drenáží.

Automobilové žeriavy sa zúčastňujú montáží železných aj železobetónových hál, zasklievaní moderných budov, zateplovanie domov, osadzovanie klimatizačných jednotiek, usadzovaní schodísk, nádrží, bazénov, garáží, stĺpov lámp verejného osvetlenia, billbordov a veľa dalších predmetov, ktoré nás obklopujú.

Čerpadlá betonóvých zmesí sú pomocníkmi pri výstavbách administratívnych budov, najmä v Prahe ako aj vo vzdialenejšom okolí.

Vozy s nastavbou pre čistenie kanalizácií tlakovou vodou v pravidelných cykloch zaisťujú bezproblémový chod dažďových zvodov v priemyselných, skladovacích aj nemocničných areáloch s kamerovým sledovaním. Samozrejmosťou je odvoz tekutých odpadov z tukových nádob vrátane ich vyčistenia.

Oporou firmy je základný káder robotníkov, ktorí sa v prípade potrieb a v súvislosti s väčším počtom zákaziek rozširuje. Niektoré akcie sú riešené v spolupráci so subdodávateľmi, ktorí sú veľmi starostlivo vyberaní. Firma má vo väčšine odvetví trvalých a spoľahlivých partnerov.

Spoločnost Stapo Praha a.s. roku 2006 rozšírila svoju pôsobnosť o Slovenskú republiku, kde založila pobočku so sídlom v Pezinku a neskôr aj prevádzku v Žiline. Svojou zemepisnou polohu presahuje aktivita slovenskej pobočky cez hranice do Rakúska, Maďarska aj Poľska. V posledných rokoch slovenská organizačná zložka veľmi výrazne prispieva pri výstavbe diaľničných mostov na diaľnici D1 pri Levoči, Čadci a v iných lokalitách, rovnako ako aj pri montážiach investičných celkov v elektrárňach Jasľovské Bohunice a Mochovce (viď fotogalériu histórie).

Vnútorné usporiadanie firmy