Specialista na pronájem autojeřábů, stavebních mechanismů, speciálních strojů a autodopravy

Společnost STAPO mechanizace s.r.o. se specializuje na pronájem autojeřábů, stavebních mechanismů, speciálních strojů a nabídku autodopravy. Rozsahem nabídky stavebních strojů patří mezi největší firmy v Praze. Zázemí firmy a její vnitřní uspořádání umožňuje zabezpečit jak stavební akce menšího rozsahu, tak i velké projekty v pozici generálního dodavatele. Strategií firmy je zajišťovat stavební akce především na území hlavního města Prahy.