STAPO mechanizace s.r.o.

Společnosti STAPO mechanizace s.r.o. je nástupnickou formou akciové společnosti STAPO Praha a.s., založené 23. března 1991. Sídlem společnosti je areál o výměře 61500 m2 v katastrálním území Řeporyje nynějšího třináctého pražského obvodu. Tento areál tvoří zázemí celé firmy. Společnost STAPO mechanizace s.r.o. se specializuje na pronájem autojeřábů, stavebních mechanismů, speciálních strojů pro čerpání betonu i čištění kanalizací a na nákladní autodopravu.

Rozsahem nabídky stavebních strojů patří mezi největší v Praze. Hlavním posláním firmy je zajišťovat kvalitní služby v oblasti poskytování stavební mechanizace s obsluhou.

Pásová rypadla byla dlouhodobě nasazována při pracích souvisejících s výstavbou železničních koridorů, silničních tunelů, demolic obytných budov i mostních prvků.

Kolová rypadla jsou využívána na výstavbách a rekonstrukcích inženýrských sítí, při počátcích výstavby rodinných domů a bytových domů. Jsou nasazovány do prací souvisejících s výstavbou a opravami parkovacích ploch, silnic dálnic, ale i chodníků, protipovodňových náspů a drenáží.

Automobilové jeřáby se účastní montáží železných a železobetonových hal, zasklívání moderních budov, zateplování domů osazovaní klimatizačních jednotek, usazování schodišť, jímek, bazénů, garáží, lamp veřejného osvětlení, billboardů a celé řady dalších předmětů, které nás obklopují.

Čerpadla betonových směsí jsou nasazovány při stavbách administrativních budov zejména v Praze ale také ve vzdálenějším okolí.

Vozy s nástavbou pro čištění kanalizací tlakovou vodou v pravidelných cyklech zajišťující bezproblémový chod dešťových svodů v průmyslových, skladových a nemocničních areálech s kamerovým sledováním. Odvoz tekutých odpadů z tukových jímek včetně jejich vyčištění.

Oporou firmy je základní kádr dělníků, který se s potřebami rostoucích zakázek pružně doplňuje. Větší akce jsou řešeny ve spolupráci se subdodavateli, kteří jsou velmi pečlivě vybíráni. Firma má ve většině odvětví stálé a spolehlivé partnery.

Společnost Stapo Praha a.s. v roce 2006 rozšířila svou působnost o Slovenskou republiku, kde založila svou pobočku se sídlem v Pezinku a později i provozovnu v Žilině. Svou zeměpisnou polohu zasahuje aktivita slovenské pobočky přes hranice do Rakouska, Maďarska a Polska. V poslední době slovenská organizační složka velmi výrazně přispívá při výstavbě dálničních mostů dálnice D1 u Levoče a při montážních investičních celků v elektrárnách Jasľovské Bohunice a Mochovce (viz fotogalerie historie).

Vnitřní uspořádání firmy

Dopravně-mechanizační závod (pronájem strojů)

Technické a administrativní zabezpečení firmy

  • oddělení ekonomicko-právní
  • zásobování
  • hospodářsko-technické zabezpečení, tj.: skladové hospodářství vlastní i na pronájem
  • elektroúdržba apod