Nabídka Pískovny Klíčany

Nejbližší pískovna u Prahy

Pískovna Klíčany HBH spol. s.r.o. Klíčany 14, DIČ : CZ 62954971, IČO: 629549071 Provozní doba – nakládka písku, uložení: Po – Čt: 6.30 – 14.30 hod., Pá: 6.30 – 14.00 hod. tel.: 723 845 235 Informace též u firmy STAPO mechanizace s.r.o. tel.: +420 603 578 000

Nejlevnější štěrkopísek a skládkování! Objednávky osobně, nebo na telefon. Prodej na fakturu i za hotové.

Vhodnost – použití:

 • zemní práce – vhodnost pro veškeré zemní tělesa
 • násypy, zásypy, obsypy
 • vrstvené násypy pozemních komunikací – použití jako ztužující vrstvy
 • základová půda pod plošnými základy – zřizování
 • roznášecích konsolidačních polštářů pod objekty
 • předpoklad zhutnění na ID > 0,8 D = min 98%
 • stabilizace zemin dávkování cementu podle průkazních zkoušek pevnosti

Ceny pro rok 2023:

 • 1t štěrkopísek těžený – 80,- Kč bez DPH
 • 1t tříděný písek 0-8 – 100,- Kč bez DPH
 • 1t kačírek 9-35 – 60,- Kč bez DPH
 • 1t kámen /nadsítné/ 36-100 – 60,- Kč bez DPH pro prodej písku 21% DPH.
 • Uloženi: Výkopek, zemina a kamení 17 05 04 – 230,- Kč/1t bez DPH pro zavážku 21% DPH.

piskovna

 

DOPRAVU LZE OBJEDNAT U FY STAPO mechanizace s.r.o. tel. : +420 603 578 000

klicany_map