STAPO SLOVAKIA ponúka na prenájom tieto stroje:

STAPO mechanizace s.r.o., organizačná zložka

Sídlo: Bratislavská 83, 902 01 Pezinok,
IČO: 50228285, DIČ: SK4120039044

Dispečink: Rudolf Knopp +421 902 949 305